Schoolreglement

Beste ouders,

In onze tijd wordt meer en meer gesproken over rechten en plichten tussen mensen. De overheid verwacht dat ook binnen onderwijs duidelijk en eerlijk afgesproken wordt wat de rechten maar vanzelfsprekend ook wat de plichten zijn van de ouders en de school. In feite is de school immers een mini-maatschappij en voor de kinderen een goede oefenplaats om te leren fijn samen te leven.

In het Schoolreglement leest u daarom in eerder serieuze taal wat wij u daarover van rechtswege moeten mededelen.

Beste leerlingen,

Ook voor jullie is deze pagina bestemd. Wij zijn blij dat je eventueel een deel van je jeugd samen met ons wil beleven.

Ben je nieuw in onze school dan zal de aanpassing wat tijd vragen maar het zou toch fijn zijn mocht je iedere dag met een glimlach naar school kunnen komen.
Er zijn heel wat mensen die voor jou willen werken en ik ben er zeker van dat jij ook je steentje zal bijdragen.

Leefregels voor kinderen.

Als leerling van de vrije lagere school Maria-Assumpta tracht ik de leefregels uit het schoolreglement zo goed mogelijk na te leven. Zij zijn voor mij een houvast. Steeds kan ik hier lezen hoe ik mij dien te gedragen op school. Heb je nog vragen ? Stel ze dan gerust aan de juf of meester of kom eens langs bij de directie.