Informatie

Beste ouders,

Wij willen u informeren over onze school en de manier waarop wij willen meewerken aan de opvoeding van uw kind. Samenwerking is hierbij zeker nodig en daarom hopen wij dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen en de afspraken van onze school na te leven. Samen hebben wij de plicht en de opdracht om onze kinderen voor te bereiden om hun plaats in de maatschappij in te nemen.

Deze info bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school.

In het deel ‘Algemene informatie’ schetsen we een klein portret van onze lokale school. Onder de titel ‘Wie is wie’ stellen we u voor wie allemaal meewerkt aan de boeiende uitdaging uw kind op te voeden in onze school. We presenteren heel wat wetenswaardigheden over onze school. Het is prettig dat u een kijk krijgt op een doorsnee schooldag voor uw kind. Bovendien bieden we u in dit deel ook heel wat praktische informatie en maken we een paar concrete afspraken voor een vlotte samenwerking.

In het volgende deel vragen we vooral uw aandacht voor ‘Ons opvoedingsproject’. Dit is het kerndocument voor onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij vragen u dit project te onderschrijven: dit is trouwens de voorwaarde om ingeschreven te worden.

Han Vanackere
Directie